Úvodní stránka » Aktuality » POZVÁNKA na schůzi členů Bytového družstva Mikulovice 17.6.2024

POZVÁNKA na schůzi členů Bytového družstva Mikulovice

Datum: 17. června 2024

Čas zahájení: 19.00 hod.

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu Mikulovice, Valčíkova ulice

Program:

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

2) Volba orgánů členské schůze

3) Informace o hospodaření bytového družstva, jednání a rozhodnutí o návrhu na schválení řádné účetní závěrky bytového družstva za hospodářský rok 2023, případné navýšení měsíčního příspěvku nebo zaplacení jednorázového příspěvku

4) Informace o pojistném vztahu, jednání a rozhodnutí o dalších podmínkách pojistné smlouvy o pojištění majetku bytového družstva

5) Informace o možnostech převodu domů s nájemními byty a pozemků v nájmu členů bytového družstva do vlastnictví členů bytového družstva, jednání a rozhodnutí o schválení převodů

6) Informace, jednání a rozhodnutí o vyloučení člena Bytového družstva Mikulovice, pana Zbyňka Teplého, bytem Dražkovice 93, z bytového družstva pro dlouhodobé neplnění povinností člena bytového družstva, zejména pro neposkytování peněžitých plnění spojených s užíváním nájemního bytu

7) Informace, jednání a rozhodnutí o návrhu na zrušení bytového družstva s likvidací v době po převodu veškerého majetku bytového družstva na jednotlivé členy bytového družstva,

8) Diskuze

9) Závěr

Blanka Kolářová

Předsedkyně Bytového družstva Mikulovice

Aktuality

POZVÁNKA na schůzi členů Bytového družstva Mikulovice 17.6.2024

31. 5. 2024

POZVÁNKA na schůzku členů bytového družstva Mikulovice 25.7.2023

17. 7. 2023

Pozvánka na schůzku členů bytového družstva Mikulovice 24.4.2023

21. 4. 2023

archív