30. 5. 2019

Dne 11. června 2019 se bude konat od 19.00 h na adrese Školní 120 - zahrada schůze BD Mikulovice.

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Seznámení se současným stavem účtu a schválení účetní závěrky za rok 2018

3.Volba předsedy a místopředsedy BD

4. Diskuze o nové pojistné smlouvě na nemovitosti BD

5. Informace o možnostech a cenách za převod podílu obce

6. Diskuze

7. Závěr

Vladimír Šmíd - předseda BD Mikulovice

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.